รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  





ที่อยู่ 421 อาคาร 6 ชั้น 6 ถ.เสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   
Create by : http://msglive.org Version 3.5.2 ©2565-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.